CÁC LOẠI KEO, SƠN, HÓA CHẤT, DUNG MÔI CÔNG NGHIỆP
KÍNH QUANG HỌC
Giới thiệu
Giới thiệu Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ Đất Việt được thành lập ngày 22/11/2005 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103009981 do Sở kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp, với các ngành nghề: - Kinh doanh xuất nhập khẩu các loại máy móc, thiết bị và phụ tùng thay thế ngành cơ khí. - Cung cấp các loại thiết bị máy công nghiệp, dây chuyền công nghiệp. - Cung cấp vật tư cho sản xuất quốc phòng. - Cung cấp Vật liệu kim loại phục vụ sản xuất. - Cung cấp các thiết bị khoa học kỹ thuật, thiết bị đo đạc khảo sát. - Cung cấp các loại hoá chất công nghiệp. - Sửa chữa, bảo trì các loại máy công nghiệp. - Gia công cơ khí và xử lý bề mặt kim loại. Khi mới thành lập công ty gặp nhiều khó khăn về thị trường và nguồn vốn, tuy nhiên từ năm 2006 Công ty đã thiết lập được các mối quan hệ, tạo được chỗ đứng cho mình trong thị trường ngành cơ khí, cung cấp các vật liệu xử lý bề mặt. Những năm 2007, 2008, 2009, 2010, với việc cung cấp các vật tư cho các công ty, nhà máy thuộc bộ quốc phòng,Công ty đã khẳng định được chất lượng mặt hàng của mình với các nhà máy. Bên cạnh đó việc cung cấp các loại máy móc, thiết bị - phụ tùng cơ khí và các vật liệu xử lý bề mặt đã đáp ứng được tiêu chuẩn chất lượng, đạt yêu cầu của các nhà máy của Nhật Bản tại việt Nam. Với quá trình cung cấp hàng hoá đảm bảo chất lượng và đuợc khách hàng trong nước đanh giá cao, Công ty đã từng bước khẳng định đuợc uy tín của mình đối với các bạn hàng trong và ngoài nước. Đến nay, Công ty đã tạo dựng đuợc niềm tin và uy tín nơi khách hàng, được khách hàng đánh giá cao về chất lượng hàng hoá và các dịch vụ sau bán hàng Để mở rộng lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ Đất Việt đã mở nhà máy tại địa chỉ: Dĩnh Lục 2, Tân Dĩnh, Lạng Giang, TP.Bắc Giang, Việt Nam nhằm cung cấp linh kiện điện tử cho tổ hợp điện tử tại các khu công nghiệp. Sản phẩm chính của nhà máy là sản xuất, lắp ráp các bảng vi mạch điện tử, bo mạch điện tử cho các sản phẩm điện tử, điện thoại, thiết bị gia dụng… Dự kiến, đến tháng 3/2017, nhà máy sẽ hoàn thành việc xây dựng; tháng 4/2017 sẽ lắp đặt máy móc, thiết bị, sản xuất thử và đi vào hoạt động ổn định từ tháng 5/2017. Khi đó, mỗi năm nhà máy sẽ đạt sản lượng bo mạch điện tử, bảng vi mạch điện tử lớn cho điện thoại di động, thiết bị gia dụng. Nhà máy sẽ sử dụng hơn 250 lao động tại chỗ./.

Công ty cổ phần Đầu tÆ° và Công nghệ Đất Việt được thành lập ngày 22/11/2005 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103009981 do Sở kế hoạch Đầu tÆ° Thành phố Hà Ná»™i cấp, vá»›i các ngành nghề:
-  Kinh doanh xuất nhập khẩu các loại máy móc, thiết bị và phụ tùng thay thế ngành cÆ¡ khí.
-  Cung cấp các loại thiết bị máy công nghiệp, dây chuyền công nghiệp.
-  Cung cấp vật tÆ° cho sản xuất quốc phòng.
-  Cung cấp Vật liệu kim loại phục vụ sản xuất.
-  Cung cấp các thiết bị khoa học kỹ thuật, thiết bị Ä‘o đạc khảo sát.
-  Cung cấp các loại hoá chất công nghiệp.
-  Sá»­a chữa, bảo trì các loại máy công nghiệp.
-  Gia công cÆ¡ khí và xá»­ lý bề mặt kim loại.
Khi má»›i thành lập công ty gặp nhiều khó khăn về thị trường và nguồn vốn, tuy nhiên từ năm 2006 Công ty Ä‘ã thiết lập được các mối quan hệ, tạo được chá»— đứng cho mình trong thị trường ngành cÆ¡ khí, cung cấp các vật liệu xá»­ lý bề mặt.
Những năm 2007, 2008, 2009, 2010, vá»›i việc cung cấp các vật tÆ° cho các công ty, nhà máy thuá»™c bá»™ quốc phòng,Công ty Ä‘ã khẳng định được chất lượng mặt hàng của mình vá»›i các nhà máy. Bên cạnh Ä‘ó việc cung cấp các loại máy móc, thiết bị - phụ tùng cÆ¡ khí và các vật liệu xá»­ lý bề mặt Ä‘ã Ä‘áp ứng được tiêu chuẩn chất lượng, đạt yêu cầu của các nhà máy của Nhật Bản tại việt Nam.
Vá»›i quá trình cung cấp hàng hoá đảm bảo chất lượng và Ä‘uợc khách hàng trong nÆ°á»›c Ä‘anh giá cao, Công ty Ä‘ã từng bÆ°á»›c khẳng định Ä‘uợc uy tín của mình đối vá»›i các bạn hàng trong và ngoài nÆ°á»›c. Đến nay, Công ty Ä‘ã tạo dá»±ng Ä‘uợc niềm tin và uy tín nÆ¡i khách hàng, được khách hàng Ä‘ánh giá cao về chất lượng hàng hoá và các dịch vụ sau bán hàng.