CÁC LOẠI KEO, SƠN, HÓA CHẤT, DUNG MÔI CÔNG NGHIỆP
KÍNH QUANG HỌC
Đối tác
Trong những năm vừa qua, Công ty đã và đang cung cấp hàng hoá cho các cơ quan, nhà máy, xí nghiệp như:

1. Công ty TNHH MTV cÆ¡ khí chính xác 11

Địa chỉ:284 Đường Bà Triệu – Thành phố Thanh Hoá

Tel: 037.3960.220

Fax:037.3961.608

2. Nhà máy Z125/Tổng cục CNQP

Địa chỉ:Xã Phú Minh, huyện Sóc SÆ¡n, Hà Ná»™i

Fax:04.38843336

Email:04.38840504

3. Xí nghiêÌ£p Quang Ä‘iêÌ£n 23/Công ty Quang Ä‘iện - Điện tá»­

Địa chỉ: P.Xuân Hòa - TX. Phúc Yên – T. VÄ©nh Phúc - Việt Nam

Tel: 02113.863350

Fax: 02113.863404

4. Xí nghiệp 61- Bá»™ tÆ° lệnh hoá học

Địa chỉ:  SÆ¡n Đông – SÆ¡n Tây – Hà Ná»™i

Tel: 0433.610.816

Fax: 0433.610.816

5. Công ty TNHH NISSEI Electric Việt Nam

Địa chỉ : Plot I-3,4,5 Thang Long Industrial Park, Dong Anh, Ha Noi

Tel: 84-4-39550045

Fax: 84-4-39550046

6. Công ty TNHH EXEDY Việt Nam

Địa chỉ: Khu CN Khai Quang, TX. VÄ©nh Yên, VÄ©nh Phúc

Tel: (84-211) 3721252

Fax: (84-211) 3721253

7. Công ty cÆ¡ khí Đông Anh

Địa chỉ: Km12+800 quốc lá»™.3, thị trấn Đông Anh

Tel: (84.4).3.8833818

Fax: 84.4).3.8833819

8. Khoá Việt Tiệp

Địa chỉ: Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Ná»™i

Tel: (84-4) 3833 2442

                  Fax: (84-4) 3882 1413