CÁC LOẠI KEO, SƠN, HÓA CHẤT, DUNG MÔI CÔNG NGHIỆP
KÍNH QUANG HỌC
Glass bead - Hạt thuỷ tinh
Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để biết giá và thông tin chi tiết về sản phẩm.

 
Đặc tính: Hạt thuá»· tinh là loại hạt mài lâu đời và phổ biển trong công tác làm sạch bề mặt bằng phun sá»­ dụng khí nén. Nó được sản suất từ thuá»· tinh cao cấp, có dạng hình cầu nhằm cân bằng ứng suất trong và chống nứt. Vá»›i Ä‘á»™ bền cao nên nó rất tiện ích trong việc tái sá»­ dụng liên tục.

Độ cứng

5.5 MOH

Phủ bề mặt (g/cm3)

2.4-2.6

Độ khúc sạ

Nd≥1.50

 á»¨ng dụng: Nó được dùng trong công tác làm sạch các khuôn mẫu, khắc kính, trang trí trong công nghiệp kính, làm sạch rỉ sét mà không ảnh hưởng tá»›i vật liệu ban đầu phun làm sạch bề mặt không thay đổi kích thÆ°á»›c và làm hÆ° hỏng vật làm sạch.

 CÁC THÀNH PHẦN CÆ  BẢN:

 SiO2

72.5%

 Al2O3

0.4%

CaO

9.8%

 FeO & Fe2O3

0.2%

MgO

3.3%

Na2O

13.7%

K2O

0.1%

 F4 – F220 Kích thÆ°á»›c tiêu chuẩn : Unit:µm

SIZE

3

4

5

6

7

8

Code

03B

04C

05A

06D

07AB

08A

Microns

425-600

250-420

212-420

212-300

180-300

125-250

Inch

.019-.023

.009-.016

.008-.016

.008-.011

.007-.011

.005-.010


9

10

11

12

13

09A

10E

11G

12H

13I

106-200

90-150

53-106

45-90

<53

.004-.008

.003-.006

.002-.004

.001-.003

<002


 Äóng gói:25kg/bao,1tons = 40bao x 25kg