CÁC LOẠI KEO, SƠN, HÓA CHẤT, DUNG MÔI CÔNG NGHIỆP
KÍNH QUANG HỌC
Keo UT34 - ГОСТ 24285-80
 Giá sản phẩm : Liên hệ vá»›i chúng tôi để biết giá sản phẩm
Chi tiết sản ph
Keo UT34 được sá»­ dụng trong việc gắn kín các khoang nhiên liệu, hàn các chốt kết nối, các bá»™ phận của máy bay, thiết bị và các sản phẩm khác để sá»­a chữa thiết bị hàng không Keo UT 34 gồm 3 thành phần:  
  - Chất gắn kin – bá»™t nhão UT34
  - Chất lÆ°u hóa – Mangan (IV oxit).
  -  Chất tăng tốc lÆ°u hóa - Difenilguanidin
 Keo UT34 có đặc Ä‘iểm:
  - Màu xám
  -  Có khả năng biến dạng tốt
  -  Khả năng chịu lá»±c và tiếp xúc cao
  -  Có khả năng chống thấm, không chịu ảnh hưởng của oxi, nÆ°á»›c và không khí
 Xin vui lòng liên hệ trá»±c tiếp vá»›i chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm.