CÁC LOẠI KEO, SƠN, HÓA CHẤT, DUNG MÔI CÔNG NGHIỆP
KÍNH QUANG HỌC
Đồng và Hợp kim đồng
Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để biết giá và thông tin chi tiết về sản phẩm.
Đồng lá dạng tấm, cuá»™n
Đồng tấm dày
Đồng thanh hợp kim
Đồng thanh, đồng dây dạng tròn, vuông, chữ nhật, lục giác, ống