CÁC LOẠI KEO, SƠN, HÓA CHẤT, DUNG MÔI CÔNG NGHIỆP
KÍNH QUANG HỌC
Hóa chất bảo vệ bề mặt kính sau khi mạ ГИДРОФОБ ГОИ
Hóa chất bảo về bề mặt kính sau khi mạ ГИДРОФОБ ГОИ có tác dụng bảo vệ, chống mốc cho kính quang học.
Thông tin chi tiết về sản phẩm xin liên hệ trá»±c tiếp