CÁC LOẠI KEO, SƠN, HÓA CHẤT, DUNG MÔI CÔNG NGHIỆP
KÍNH QUANG HỌC
Chất diệt khuẩn Biopag-D
Chất diệt khuẩn "Biopag-D" có hoạt tính là kháng khuẩn, chống lại các vi khuẩn gram-âm và gram dương (bao gồm cả Mycobacterium tuberculosis, Legionella, Escherichia coli, Staphylococcus, Streptococcus, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella, Listeria), virus (bao gồm cả virus đường ruột và viêm gan siêu vi tiêm, HIV, bại liệt, Coxsackie, ECHO, adenovirus, virus cúm (bao gồm virut cúm gia cầm A/H5N1, vi rút cúm lợn A/H1N1), herpes, vv ...), nấm (bao gồm cả nấm Candida chi, Trichophyton), khuôn mẫu (bao gồm lactic khuôn), nấm men, nấm men và dermatophytes, và các đặc tính khử mùi

1.1. Thuốc khá»­ trùng "Biopag-D" có 2 dạng tồn tại:
Dạng lỏng: Chứa  20%% polyhexamethyleneguanidine hydrochloride, là má»™t chất lỏng rõ ràng từ không màu đến màu vàng (pH 8,0  10,5) (sau Ä‘ây gọi - "dạng lỏng");
Dạng rắn, có chứa ít nhất 95% polyhexamethyleneguanidine hydrochloride, tồn tại dÆ°á»›i dạng hạt nhỏ từ không màu đến màu vàng (sau Ä‘ây gọi là "dạng rắn").

- Chất khá»­ trùng "Biopag-D" (dạng rắn) được Ä‘óng gói vá»›i trọng lượng tịnh từ 5 kg đến 10 kg và Ä‘óng gói trong túi nhá»±a polyethylene. Túi sau khi được làm đầy bằng sản phẩm  Ä‘ược Ä‘óng dấu niêm phong bởi nhiệt. Thời gian tồn tại của dạng rắn được để  kín trong bao bì là  trong 7 năm. Sau khi bắt đầu  sá»­ dụng thì thời gian để là 02 tháng
- Chất khá»­u trùng "Biopag-D" (dạng lỏng)  Ä‘ược đổ vào thùng nhá»±a. Trên thùng có ghi các tài liệu hÆ°á»›ng dẫn sá»­ dụng, bảo quản và kỹ thuật hiện hành. Đóng gói từ 0,3 lít đến 20 lít. Thời gian sống "dạng lỏng" trong bao bì kín gốc 5 năm. Sau khi bắt đầu  sá»­ dụng thì thời gian để là 02 tháng

Cho phép Ä‘óng gói chất khá»­ trùng "Biopag-D" dÆ°á»›i dạng Ä‘óng gói khác nhau phù hợp vá»›i sá»­ dụng và  vận chuyển theo các văn bản quy phạm pháp luật để đảm bảo sá»± an toàn của sản phẩm.
1.2. Chất diệt khuẩn "Biopag-D" có hoạt tính  là kháng khuẩn, chống lại các vi khuẩn gram-âm và gram dÆ°Æ¡ng (bao gồm cả Mycobacterium tuberculosis, Legionella, Escherichia coli, Staphylococcus, Streptococcus, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella, Listeria), virus (bao gồm cả virus đường ruá»™t và viêm gan siêu vi tiêm, HIV, bại liệt, Coxsackie, ECHO, adenovirus, virus cúm (bao gồm  virut cúm gia cầm A/H5N1, vi rút cúm lợn A/H1N1), herpes, vv ...), nấm (bao gồm cả nấm Candida chi, Trichophyton), khuôn mẫu (bao gồm lactic khuôn), nấm men, nấm men và dermatophytes, và các đặc tính khá»­ mùi.