CÁC LOẠI KEO, SƠN, HÓA CHẤT, DUNG MÔI CÔNG NGHIỆP
KÍNH QUANG HỌC
Mỡ ren Смазка ЦИАТИМ-221 theo tiêu chuẩn ГОСТ 9433-80.
Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để biết giá và thông tin chi tiết về sản phẩm.

Xin vui lòng liên hệ trá»±c tiếp vá»›i chúng tôi để biết giá và thông tin chi tiết về sản phẩm.