CÁC LOẠI KEO, SƠN, HÓA CHẤT, DUNG MÔI CÔNG NGHIỆP
KÍNH QUANG HỌC
Hóa chất SiO2 99.98%
- Độ tinh khi99.9% - Dạng viên nén, màu trắng - Kích thước: 21mm x 23mm x 18mm - Xuất xứ: Liên Bang Đức, Nga, Trung Quốc
Xin vui lòng liên hệ trá»±c tiếp vá»›i chúng tôi để biết giá và thông tin chi tiết về sản phẩm.