KÍNH QUANG HỌC
Zirconium iodide tiêu chuẩn ТУ 95.46-82
Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để biết giá và thông tin chi tiết về sản phẩm