CÁC LOẠI KEO, SƠN, HÓA CHẤT, DUNG MÔI CÔNG NGHIỆP
KÍNH QUANG HỌC
Thủy ngân 99.99%
Thủy ngân: Độ tinh khiết 99,99% Các chỉ tiêu kỹ thuật: 1. Chemical formula Hg 2. General molecule mass: 756,61 +/- 2g/mol 3. Molecular Weight: 200,5 4. Chemical purity: 99,995 to 99,999 % 5. Isotopical purity: 99,999% 6. Appearance: siler white liquid 7. Density: 13,5 g/cm2 8. Packing: stainless steel flask of 34,5 kg each flask Xuất xứ: Trung Quốc, : Liên Bang Nga, Hàn Quốc Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để biết giá và thông tin chi tiết về sản phẩm.