CÁC LOẠI KEO, SƠN, HÓA CHẤT, DUNG MÔI CÔNG NGHIỆP
KÍNH QUANG HỌC
Keo BK-9
Xuất xứ: Liên Bang Nga. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để biết giá và thông tin chi tiết về sản phẩm.
Các tin mới hơn
SÆ¡n AK113 ( 06/05/2014 )
SÆ¡n AK-070 ( 06/05/2014 )
SÆ¡n OC-11-07 ( 06/05/2014 )
SÆ¡n AK-593 ( 06/05/2014 )
Các tin đã đưa
Keo БФ-4 ( 06/05/2014 )
Keo АК-20 ( 06/05/2014 )
Keo К-153 ( 06/05/2014 )
Natri Xyanua98% ( 22/07/2013 )
Thủy ngân 99.99% ( 22/07/2013 )
Hóa chất MgF2 ( 09/11/2012 )